Tarihçemiz
09 Ocak 2020

Evde Sağlık hizmetleri ;ihtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında yapılması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün olarak birlikte verilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığının Sağlıkta dönüşüm programı çerçevesinde   ‘’Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca Evde Sağlık Hizmetlerinin  verilmesine yönelik Sağlık Bakanlığınca sunulan evde sağlık hizmetlerinin uygulama usul ve esasları hakkında yönerge’’ ile          01.02.2010 tarihinde yürürlüğe konularak hizmet sunumuna başlanmıştır

    İlimizde 01.01.2011 yılında İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı  evde sağlık hizmetleri Koordinasyon Merkezi kurulmuş ve  evde sağlık hizmetlerinin sunumuna başlanmıştır.  25.04.2017 tarihli Sağlık Bakanlığı makam oluru ile Evde Sağlık Hizmetlerinin birincil sunum yeri Kamu Hastaneleri Birliğine devir olunmuştur.

İlimizde ;
               1  Eğitim ve Araştırma Hastanesi

               3 Devlet Hastanesi   

               1 Dal Hastanesi

               1 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

               5 İlçe entegre hastanesi       

               2 Toplum Sağlığı Merkezi’ nden Evde Sağlığı Hizmetlerinin halka  sunumu

                gerçekleştirilmektedir.